Contor Zenner cu Multidata WR3

Descriere

Integratorul electronic de energie termică este aparatul care reuneşte şi poate prelucra semnale de la traductoarele de debit şi de temperatură. Contoarele de energie termică calculează energia termică consumată de un consumator sau de un grup de consumatori.

Orice contor de energie termică are în componenţă trei părţi distincte, astfel:

 • integrator electronic de energie termică Zenner Multidata WR3;
 • traductor de debit: MTH (DN 15 – DN 40), MWN-NC (DN 40 – DN 300);
 • traductor de temp.:  Pt 500

Integratorul WR3 prezintă următoarele avantaje:

 • Permite citirea şi memorarea energiei la dată fixă;
 • Dispune de doua index-uri: unul curent şi un altul peste valoarea de prag;
 • Utilizat in sisteme de termoficare şi/ sau de climatizare;
 • Permite memorarea valorilor de vârf ale puterii şi ale debitului împreună cu data şi ora corespunzătoare înregistrării;
 • Permite transmiterea de date prin: interfaţa optică, interfaţa BUS standard, interfaţa radio şi interfaţa GSM;
 • Respectă normele de protecţie a mediului;
 • Deţine aprobările PTB.

Principalele tipuri de traductoare de debit pentru apă fierbinte utilizate la scară industrială sunt: debitmetre electromagnetice, diafragme de măsură, debitmetre cu ultrasunete, traductoare cu turbină.

Traductorii de temperatură folosiţi pentru sistemele de măsurare a energiei termice sunt termorezistenţe tip Pt 500. Cu ajutorul contoarelor de energie termică se măsoară şi se înregistrează următoarele date:

 • debitul volumetric al fluidului circuitului respectiv (m3/h) – valorile cumulate pe o perioadă de timp;
 • temperatura tur şi retur a fluidului (˚C );
 • diferenţa de temp. intrare-ieşire (˚C);
 • cantitatea de energie termică cedată de agentul termic, respectiv între intrare şi ieşire (kW, Gcal/h, etc).

Opţiuni

 • Poate prelua impulsurile de la 2 contoare auxiliare.
 • Se poate conecta în sistem B.M.S.